Jazdy jednorazowe

jazda grupowa 1h (wtorek-piątek)
60 zł
jazda grupowa 1h (weekend i święta)
70 zł
jazda indywidualna 1h
100 zł
lonża 40 min
60 zł
oprowadzanka 15 min
25 zł
oprowadzanka 30 min
50 zł

Karnety

10 jazd grupowych (wtorek-piątek)
550 zł
10 jazd grupowych (wtorek-niedziela)
600 zł
10 jazd grupowych (weekend i święta)
650 zł
10 lonż 40 min
550 zł

Zapisy telefoniczne — 784 593 216

Uwaga! Instruktor prowadzący jazdę nie może odebrać telefonu. Dlatego jeśli nie udało się skontaktować telefonicznie, prosimy o wyrozumiałość i pozostawienie wiadomości w postaci sms z numerem zwrotnym, na pewno odpowiemy!

Zastrzegamy sobie, iż grafik jazd tj godziny ew dni mogą ulegać zmianom względem pogody, świąt oraz dni wolnych, pozostałych jazd, przyczyn od nas niezależnych itp. oraz informujemy, że nie wszystkie jazdy prowadzone są na krytej ujeżdżalni, jazdy na hali odbywają się na zmianę według wcześniej ustalonego grafiku.

Za dzieci i młodzież przebywające na terenie stajni poza godziną wyznaczonych zajęć odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Każdy jeździec lub opiekun jeźdźca, jeżdżąc lub pozwalając na jazdę równoznacznie godzi się z powyższymi warunkami i regulaminem Stajni Sawanka.

Regulamin karnetu

 • Zapisujemy na jazdy w grafiku:
  – na cykl jazd – stałe dni i godziny z karnetem min 10 jazd do przodu
  – przedłużamy zapisy w grafiku jazd w ramach ciągłości karnetu
  – nie zapisujemy „na przyszłość” „za dwa miesiące” zapisujemy na bieżąco
  – inne jazdy są możliwe w ramach wolnych miejsc.
 • Karnet jest ważny 3 miesiące od daty zakupu.
 • Jazdę należy odwołać min. 1 dzień wcześniej. Telefonicznie lub SMSem – 784 593 216. Jazdy odwołane w czasie krótszym niż 24h będą uznawane za odbyte.
 • Notoryczne odwoływanie jazd, nie stawianie się na jazdy bez odwoływania, brak ciągłości karnetu skutkuje wykreśleniem z grafiku jazd.
 • Jeździec, opiekun zobowiązany jest do opłacenia jazdy / podpisywania karnetu przed lub po każdej jeździe.
 • Podana godzina zajęć jest godziną rozpoczęcia jazdy na ujeżdżalni – do tego czasu należy doliczyć czas na wyczyszczenie i ubranie konia przed jazdą a po jeździe na rozebranie i konieczne zabiegi pielęgnacyjne.Uwaga! Jeśli masz problem z dojechaniem na czas zawsze możesz zadzwonić bądź napisać smsa, w ramach możliwości pomożemy w przygotowaniu. Spóźnienie nie jest podstawą do przedłużenia jazdy.
 • W ramach wykupionych jazd prowadzone są zajęcia teoretyczne, teoretyczno-praktyczne – bez jazdy na koniu, praktyczne na koniu. Zajęcia ustala instruktor w ramach potrzeby uzupełnienia wiedzy oraz jej pogłębienia.
 • Za nie przestrzeganie poleceń instruktora, nie wykonywanie ćwiczeń, nieodpowiednie zachowanie, za nieposłuszeństwo wobec instruktora – instruktor ma prawo poprosić o zejście z konia / opuszczenie stajni – jeździec uiszcza opłatę za całość zaplanowanej jazdy bez względu na czas spędzony na koniu.
 • Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zaginione po jeździe. Rzeczy pozostawione, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 dni będą usuwane.
 • Jeździec, opiekun jest odpowiedzialny materialnie za powierzone mienie (sprzęt i koń) na czas jazdy oraz przygotowań przed i po jeździe. Prosimy: szanuj sprzęt i zdrowie naszych koni!
 • Instruktor ma prawo odmówić zapisu na jazdy bez podania przyczyny.