KODEKS FEI

Przy wszelkich zawodach konnych, nawet w dyscyplinach nie zrzeszonych w Federation Equestre Internationale, powszechnie uznaje się za obowiązujący KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM FEI.

  1. Koń jest najwyższym dobrem we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.
  2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób.
  3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.
  4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.
  5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.
  6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu, opieki oraz śledzić postępy nauk zajmujących się koniem.
  7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystane wyłącznie dla dobra konia.
  8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy uznawanych przez FEI za brutalne.
  9. Organizator zawodów ustala odpowiednie sposoby kontroli wszystkich osób, dotyczącej respektowania dobra konia.
  10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i wszelkich zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być nieustannie weryfikowane pod kątem dobra konia.

Powyższy KODEKS został opracowany przez Komisję Etyki Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej i obowiązuje od marca 1991 r.